Připravíme a zrealizujeme Marketingový výzkum dle požadavků a finančních možností klienta. Definujeme problém, zpracujeme orientační analýzu a plán výzkumu samotného, určíme výběr respondentů, stanovíme metodu výzkumu a časový harmonogram, posledním krokem je interpretace výsledků, závěru a naše doporučení.

Dotazování, jako způsob sběru dat může být osobní, písemné, telefonické či online. Výstupem pro nás nebudou jen tabulky a grafy, poradíme Vám se strategií, abyste dosáhli svých vytyčených cílů.

Nabízíme Vám i jiná témata marketingových výzkumů šitých na míru právě Vám. Nebojte se nám svěřit se svými problémy. Výzkumy dokážeme optimalizovat i pro menší zadavatele tak, aby byly finančně přijatelné pro každého.

Moonshine Alexandra Grace Freshchest Megastar Vibrant