Prostřednictvím marketingového výzkumu získáte názory a přání Vašich zákazníků. Pokud chcete být lepší než Vaše konkurence, musíte přání a potřeby Vašich zákazníků znát a dokázat je uspokojit. Připravíme Vám a zrealizujeme marketingový výzkum dle požadavků a potřeb. Definujeme problém, zpracujeme orientační analýzu a plán výzkumu samotného, určíme výběr respondentů, stanovíme metodu výzkumu a časový harmonogram, posledním krokem je interpretace výsledků, závěru a naše doporučení. Nabízíme Vám i různá témata marketingových výzkumů šitých na míru právě Vám. Nebojte se nám svěřit se svými problémy.

Spokojenost zákazníků

O spokojenosti zákazníka rozhodují například tyto faktory – výrobek, cena, služby, image, distribuce. Pomocí dotazníků zjistíte, na kolik jsou s Vaším centrem a nabízenými službami v něm návštěvníci spokojeni, co je pro ně důležité a co by je dále zajímalo.
Zvyšujte svůj tržní podíl a zisk. Spokojený zákazník rovná se věrný zákazník. Stavíte svou strategii především na věrnosti? Chcete těmto návštěvníkům nabídnout více než konkurence? Zeptejte se jich, co chtějí!

Segmentace zákazníků

Oslovujte pouze ty zákazníky, kterým je nabídka určena. Jejich segmentací a přesným zacílením ušetříte čas, vynaložené úsilí a hlavně peníze. Pokud znáte svého zákazníka a jeho potřeby, jste na dobré cestě k úspěchu. Struktura obyvatelstva se mění, zjistěte tedy například nové informace o Vaší spádové oblasti, tedy o Vašich zákaznících.
Připravíme pro Vás výzkum zaměřený na rozdělení a specifikaci Vašich návštěvníků a jejich potřeby. Získáte od nás ucelený přehled o potřebách a zájmech Vašich zákazníků.

Úspěšnost obchodního centra

Potřebujete zjistit, jak jste úspěšní u svých zákazníků? Jaké mají povědomí o Vašem centru? Připravíme marketingový výzkum šitý na míru, který bude plně vyhovovat Vašim požadavkům.

Moonshine Alexandra Grace Freshchest Megastar Vibrant